შეკრების თარიღები edit

ზაფხულის შეკრების თარიღები

ზაფხულის შეკრების ზუსტი თარიღები იქნება ცნობილი უახლოეს მომავალში

შეკრების თარიღები

ზამთრის შეკრების თარიღები

27 დეკემბერი - 7 იანვარი

7 - 18 იანვარი

18 - 28 იანვარი

1 - 8 თებერვალი

8 - 19 თებერვალი

19 თებერვალი - 3 მარტი

3 - 14 მარტი

14 - 25 მარტი